Spracovanie a ochrana osobných údajov u Přátelé zdraví z.s.

Keď ste našim zákazníkom, odberateľom noviniek alebo návštevníkom webu, zverujete nám svoje osobné údaje. My za ich zodpovedáme za ich ochranu a zabezpečenie. Zoznámte sa prosím s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov).

Kto je správca?

Sme spoločnosť Přátelé zdraví z.s., IČO: 03647170, DIČ: CZ03647170 so sídlom Lysolajská 894, 252 62 Horoměřice, Česká republika, zapísaná pod spisovou značkou L 61690 na Mestskom súde v Prahe, ktorá prevádzkuje webové stránky nutritionexperts.sk. a konecnefit.sk Vaše osobné údaje spracovávame ako správca, tj. určujeme, ako budú osobné údaje spracovávané a za akým účelom, po akú dlhú dobu a vyberám prípadných ďalších spracovateľov, ktorí nám so spracovaním budú pomáhať.

Kontaktné údaje

 Keď sa na nás budete chcieť v priebehu spracovania dát obrátiť, môžete nás kontaktovať na tel. čísle 0908 405 932 alebo na email: podpora@nutritionexperts.sk.

Prehlasujeme

Prehlasujeme, že ako správca vašich osobných údajov spĺňame všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, najmä zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR a teda že:

  • budeme spracovávať vaše osobné údaje iba na základe platného právneho dôvodu a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonnej povinnosti či udeleného súhlasu,
  • plníme podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred zahájením spracovania osobných údajov,
  • umožníme vám a budeme vás podporovať v uplatňovaní a plnení vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR

Rozsah osobných údajov a účely spracovania

 Spracovávame osobné údaje, ktoré nám zveríte a to z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):

  • Poskytovanie služieb, plnenie zmluvy

Vaše osobné údaje v rozsahu: email, telefóne číslo, informácie o vašej kondícii a zdravotnom stave nevyhnutne potrebujeme k plneniu zmluvy (napr. zaslanie prístupu do členských sekcií, vytvorenie a zaslanie stravovacích plánov a odborných odporúčaní na mieru, zasielanie online kurzov, dodanie tovarov atď.

  • Vedenie účtovníctva

Keď ste zákazníkmi, vaše osobné údaje (fakturačné údaje) nevyhnutne potrebujeme, aby sme vyhoveli zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov

  • Marketing

Vaše osobné údaje (email a meno), pohlavie, na čo klikáte v emaily a kedy ich najčastejšie otvárate využívame za účelom priameho marketingu – zasielanie obchodných oznámení. Keď ste našim zákazníkom, robíme tak z oprávneného záujmu, pretože dôvodne predpokladáme, že vás naše novinky zaujímajú po dobu 5 rokov od poslednej objednávky.

Keď nie ste našim zákazníkom, zasielame vám newslettery iba na základe vášho súhlasu, po dobu 5 rokov od udelenia.

Keď narazíme na zaujímavú tvorbu niekoho ďalšieho, radi vám jeho prácu v emaily odporučíme. V obidvoch prípadoch môžete tento súhlas odvolať použitím odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom emaily.

  • Pokročilý marketing na základe súhlasu

Iba na základe vášho súhlasu vám môžeme zasielať taktiež inšpirujúce ponuky tretích osôb alebo využiť emailovú adresu napr. pre remarketing a cielenie reklamy na Facebooku a to po dobu 5 rokov od udelenia súhlasu. Ten je možné samozrejme kedykoľvek odvolať prostredníctvom našich kontaktných údajov.

  • Fotografie a videozáznamy so seminárov

Na niektorých našich živých akciách – semináre, školenia… robíme fotografickú dokumentáciu či video záznam. Fotografie používame v propagačných materiáloch, predovšetkým na webe. Video záznam slúži účastníkom online kurzu k vzhliadnutiu. U týchto materiálov nikdy nenájdete mená účastníkov, iba v prípade, že by sa jednalo o referenciu a to na základe súhlasu. Keď by ste na záznamoch nechceli byť, dajte nám vedieť na našich kontaktných údajoch pre usporiadaním živej akcie.

Vaše osobné údaje si ponechávame po dobu behu premlčacích lehôt, dokým zákon nestanoví dlhšiu dobu k ich uchovaniu alebo sme v konkrétnych prípadoch neuviedli inak.

Cookies

Pri prechádzaní našich webových stránok zaznamenávame vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte a z ktorej stránky prichádzate. Používanie cookies pre meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenia webových stránok vnímame ako svoj oprávnený záujem správcu, pretože veríme, že vďaka tomu vám môžeme ponúknuť ešte lepšie služby.

Cookies pre cielenie reklamy budú spracovávané iba na základe vášho súhlasu.

Naše webové stránky je možné prechádzať taktiež v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači zakázať.

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Chránime osobné údaje v maximálne možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupni technického rozvoja. Chránime ich ako keby boli naše vlastné. Prijali sme a udržujeme všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré zabraňujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu vašich osobných údajov.

Predanie osobných údajov tretím stranám

K vašim osobným údajom majú prístup naši zamestnanci a spolupracovníci, ktorí sú viazaní mlčanlivosťou a preškolením v oblasti bezpečnosti spracovania osobných údajov.

Pre zaistenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme zaistiť vlastnými silami, využívame služby a aplikácie spracovateľov, ktorí sa na dané spracovanie  špecializujú a sú v súlade s GDPR.

Sú to poskytovatelia nasledujúcich platforiem:

Smart Selling a.s. (SmartEmailing, FAPI) – aplikácie pre komunikáciu a fakturáciu

OptimizePress – aplikácia pre web

MailChimp – aplikácia pre komunikáciu

WishList Member – aplikácia pre web

Smartsupp – aplikácia pre komunikáciu

Facebook – FB pixel

Google – (Google Analytics, Google Forms) – aplikácie pre analytiku a komunikáciu

TypeForm – aplikácia pre komunikáciu

Je možné, že sa v budúcnosti rozhodneme využiť ďalšie aplikácie či spracovateľov, pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania. Sľubujeme vám však, že v takom prípade pri výbere, budeme na spracovateľov klásť minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania ako na seba.

Predávanie dát mimo Európsku úniu

Dáta spracovávame výhradne v Európskej únii alebo v krajinách, ktoré zaisťujú úroveň ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie.

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte množstvo práv. Keď budete chcieť niektoré z týchto práv využiť, prosím kontaktujte nás prostredníctvom emailu: podpora@nutritionexperts.sk.

Máte právo na informácie, ktoré je plnené už touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov.

Vďaka právu na prístup nás môžete kedykoľvek vyzvať a my vám doložíme v lehote 30 dní, aké vaše osobné údaje spracovávame a prečo.

Keď sa u vás niečo zmení alebo nájdete svoje osobné údaje neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.

Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, keď sa domnievate, že spracovávame vaše nepresné údaje, domnievate sa, že vykonávame spracovanie nezákonne, ale nechcete všetky údaje zmazať alebo keď ste vzniesol námietku proti spracovaniu.

Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účel spracovania (napr. odhlásením z newsletteru obmedzujete účel spracovania pre zasielanie obchodných oznámení).

Právo na výmaz (byť zabudnutý)

Vašim ďalším právom je právo na výmaz (byť zabudnutý). Nechceme na vás zabudnúť, ale keď si to budete priať, máte na to právo. V takom prípade vymažeme všetky vaše osobné údaje zo svojho systému aj zo systému všetkých čiastkových spracovateľov a záloh. Na zaistenie práva na výmaz potrebujeme 30 dní.

V niektorých prípadoch sme viazaný zákonnou povinnosťou a napr. musíme evidovať vystavené daňové doklady pre lehotu stanovenú zákonom. V tomto prípade teda zmažeme všetky také osobné údaje, ktoré nie sú viazané zákonom. O dokončení výmazu vás budeme informovať emailom.

Sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov

Keď máte pocit, že s vašimi údajmi nezachádzame v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou  kedykoľvek obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov. Budeme veľmi radi, keď najskôr budete o tomto podozrení informovať nás, aby sme s tým mohli niečo urobiť a prípadné pochybenie napraviť.

Odhlásenie zo zasielania newsletterov a obchodných oznámení

Emaily s inšpiráciou, články či produktami a službami vám zasielame, keď ste náš zákazník na základe nášho oprávneného záujmu.

Keď naším zákazníkom nie ste, posielame vám ich iba na základe vášho súhlasu. V obidvoch prípadoch môžete ukončiť odber našich emailov kliknutím na odhlasovací odkaz v každom zaslanom emaily.

Mlčanlivosť

Dovoľujeme si vás uistiť, že naši zamestnanci i spolupracovníci, ktorí budú spracovávať vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.